Comisión española del Congreso por la Libertad de la Cultura

Discreta reunión en casa de Fernando Chueca Goitia
Toledo, 26-28 de noviembre de 1965

Un año después de la reunión en casa de Félix Millet (La Ametlla del Vallés, 5-6 de diciembre de 1964), la Comisión española del Congreso por la Libertad de la Cultura organizó un nuevo y discreto encuentro que se celebró en Toledo, en casa del arquitecto Fernando Chueca Goitia, del viernes 26 al domingo 28 de noviembre de 1965. Dos de las sesiones más comentadas fueron la ponencia del joven economista Ernesto Lluch Martí­n sobre la balanza comercial y fiscal de Cataluña respecto del resto de España, y la presentación que el filólogo catalanista Antonio Badia Margarit (catedrático entonces, por cierto, de Gramática histórica de la lengua española) realizó de una encuesta que mostraba la pérdida de importancia de la lengua catalana en la cada vez más castellanizada ciudad de Barcelona. Repitieron la mayor parte de los asistentes a la tenida de 1964, y se incorporaron otros nuevos: por ejemplo Sergio Vilar Báguena por la parte catalana, el gallego Domingo Garcí­a Sabell, Rafael Lapesa Melgar, Enrique Tierno Galván, o el valenciano Vicente Ventura Beltrán.

Comisión española del Congreso por la Libertad de la Cultura, Toledo, 26-28 de noviembre de 1965
Reunión organizada por la Comisión española del Congreso por la Libertad de la Cultura, Toledo, 26-28 noviembre 1965. De pie, izquierda a derecha: Antonio Badí­a Margarit (1920), Ernesto Lluch Martí­n (1937-2000),
José Luis López-Aranguren (1909-1996), Fernando Baeza Martos (1920-2002),
Enrique Tierno Galván (1918-1986), Juán Reventós Carner (1927-2004),
Dionisio Ridruejo Jiménez (1912-1975), Vicente Ventura Beltrán (1924-1998),
José Antonio Maravall Casesnoves (1911-1986), Domingo Garcí­a-Sabell (1908-2003),
Mauricio Serrahima Bofill (1902-1979), Rafael Tasis Marca (1906-1966),
Jorge Carbonell Ballester (1924), Mariano Manent Cisa (1898-1988), Pablo Martí­ Zaro (1920-2000),
Rafael Lapesa Melgar (1908-2001), Paulino Garagorri Herranz (1916-2007),
Lucas Beltrán Flórez (1911-1997), José Benet Morell (1920-2008) y
Lorenzo Gomis Sanahuja (1924-2005); agachados y sentados: Sergio Vilar Báguena (1935-1998),
José Marí­a Castellet (1926), Fernando Chueca (1911-2004) y Ví­ctor Hurtado Martí­ (1906-1989).

Comisión española del Congreso por la Libertad de la Cultura, Toledo, 26-28 de noviembre de 1965
Reunión organizada por la Comisión española del Congreso por la Libertad de la Cultura, Toledo, 26-28 noviembre 1965. Izquierda a derecha: Paulino Garagorri, José Antonio Maravall, Enrique Tierno Galván, Lorenzo Gomis, Fernando Chueca, Ví­ctor Hurtado, Sergio Vilar, José Benet, Aranguren, Martí­ Zaro y Juán Reventós.

Comisión española del Congreso por la Libertad de la Cultura, Toledo, 26-28 de noviembre de 1965
Reunión organizada por la Comisión española del Congreso por la Libertad de la Cultura, Toledo, 26-28 noviembre 1965. Izquierda a derecha: Ernesto Lluch, Vicente Ventura, Castellet, Sergio Vilar y Juán Reventós.

* * *

1965 «5-10 de desembre de 1965. Del 26 al 28 de novembre vaig anar a Toledo per participar en les converses entre intel.lectuals catalans i castellans, iniciades l'any passat a l'Ametlla, a can Fí¨lix Millet –on no vaig ésser convidat, amb gran sorpresa d'alguns i, sobretot, de l'Aranguren, el qual vaig haver de dir per carta que ja li ho aclariria i que després, parlant, li vaig contar el punt de fricció que hi ha hagut sempre en les relacions entre en Fí¨lix y jo.
Enlluernats per la casa d'en Fí¨lix a l'Ametlla, la van convocar a la mena de palau que s'ha reconstruí¯t a Toledo l'arquitecte Fernando Chueca Goitia. Els organitzadors eren lligats amb un d'aquells organismes internacionals –per “la llibertat de la cultura”– que té a veure amb les revistes Preuves i Cuadernos, segons tinc entí¨s: el representen en Ví­ctor Hurtado a Parí­s, a Madrid en Pablo Martí­ Zaro –antic funcionari acomiadat després de la feta de Munic– i a Barcelona en Marií  Manent, que va insistir molt perquí¨ hi anés. I hi vaig anar.
Ho preveia per les paraules d'en Manent, perí² ho vaig observar, allí­, tot seguit. M'esperaven, i fins amb una certa expectació. No sé ben bé per quí¨, perí² era evident. […]
Aleshores, ens vam trobar tots a una agí¨ncia de la plaí§a d'Orient per agafar l'autocar cap a Toledo. Allí­ em vaig adonar de l'expectació que deia. A l'hora de marxar, en Martí­ Zaro em va quasi obligar a anar en cotxe, amb en Dionisio Ridruejo, en Fernando Chueca i ell, i així² era, visiblement, una distinció –quasi dolia deixar els altres a l'autocar–, i no va ésser la darrera prova que en vaig tenir. Vam posar a un hotel modestet –Carlos V, em sembla–, que es veu que és el millor de Toledo… La comitiva catalana –deixant a part el Ví­ctor Hurtado, que hi anava des de Parí­s i com a delegat per a tot Espanya– la formí vem en Marií  Manent, el pare Batllori –que només hi va ésser el primer dia–, en Tasis, en Benet, en Badia Margarit, en Castellet, en Llorení§ Gomis, en Jordi Carbonell, en Joan Reventós i aquel xicot jove que es diu Ernest Lluch; a més, vingut de Madrid mateix, en Lluc Beltran. De Valí¨ncia esperí vem en Joan Fuster, perí² no va venir, i el que hi era era en Vicent Ventura, a qui jo vaig coní¨ixer –i descobrir– allí­. També havia de venir de Barcelona en Joan Sardí  i Dexeus, que havia cooperat a la poní¨ncia d'en Lluch, i en Fí¨lix Millet –principalment, en tant que amfitrió de l'any abans–, perí² eren de viatge, o cosa així­. Dels gallecs hi havia un doctor Garcí­a Sabell. I del “castellans”, a part de Pablo Martí­ Zaro –delegat de l'organització–, hi havia l'Aranguren i en Tierno Galván –els dos catedrí tics destituí¯ts–, en Ridruejo, en J. A. Maravall, en Lapesa –valencií , i secretari de la Real Academia de la Lengua–, en Fernando Chueca, arquitecte –i amfitrió per a les reunions–, en Garagorri de la Revista de Occidente, i un tal Dí­ez del Corral, del mateix grup, que va a venir l'últim dia i no el vaig coní¨ixer gaire (* Fora d'en Martí­, Tierno Galván i Ridruejo, els que fins ara he dit són tots del grup de la Revista de Occidente). Dels xicots més joves, Carlos Brú i Fernando Baeza eren del grup moní rquic d'en Gil Robles, i Sergio Vilar no sé ben bé de quin és, perí² parla catalí  poc o molt, i escriu a Destino, i a altres llocs. I ara no en recordo cap més, perí² diria que me'n deixo algun; així­, a cop d'ull, i per la colla que recordo, a la taula de conversa i a l'hotel, diria que érem més.
í‰s el mal, ja ho sé, de no prende les notes de seguida. Perí² així² que jo escric no és cap diari ni té cap finalitat “histí²rica” ni d'ésser “escrit per a l'ús d'historiadores”. Ho escric per a mi i com a cosa meva. Content jo, content tothom. […]
Les reunions, les vam tenir a can Chueca, que de mica en mica ha anat comprant i refent, a peces, un palau que havia quedat barrejat en una massa d'edificis de lloguer. I només vull recordar que, el dia que ell ens va donar un vermut a casa seva –amb la muller– i érem a un terrat d'on hi ha una superba vista sobre la ciutad, coronada per la catedral, em va dir: “¿Qué efecto le produce Toledo?” i que jo li vaig respondre: “Nunca me habí­a sentido tan lejos de mi tierra.” I ell, rient, va dir: “¡Pero si yo vivo en Toledo y me sucede lo mismo!” No sé ben bé d'on és ell, perí² tinc entí¨s que, de fet, és madrileny i, en tot cas, descendent o familiar del músic madrileny del “género chico”. í‰s un home cordial, alegre en el tracte, i d'una erudicio artí­stica de primer ordre. […]
Els punt essencials de les converses van ésser una poní¨ncia d'Ernest Lluch sobre la balaní§a comercial de Catalunya amb la resta d'Espanya i el que en podrí­em dir la “balaní§a fiscal”, i una altra d'Antoni M. Badia i Margarit sobre una enquesta que ha fet per aclarir la situació del catalí  a la ciutat de Barcelona.» (Maurici Serrahima Bofill [1902-1979], Del passat quan era present, IV (1964-1968), Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona 2005, volumen 4, págs. 235-239.)

1984 «En solidaridad con los catedráticos expulsados y a la vez para tratar de los problemas generales de la oposición a la dictadura se hizo una reunión en Toledo, exactamente en el cigarral del arquitecto Fernando Chueca, los dí­as 26, 27 y 28 de noviembre de 1965, a la que asistieron representantes polí­ticos y culturales de casi todas las tendencias: además de Aranguren y Tierno, estaban presentes Ridruejo, Garcí­a-Sabell, Reventós, el padre Batllori, Lapesa, Ernest Lluch, Benet, Castellet, Dí­ez del Corral, Sergio Vilar, &c.» (Sergio Vilar, Historia del antifranquismo 1939-1975, Plaza & Janés, Barcelona 1984, pág. 347.)

1988 «Esta manera de ser se puso asimismo de relieve en sus actividades cí­vicas, las menos conocidas de su personalidad. También tuve el privilegio de participar con él en algunos de estos quehaceres, especialmente en una reunión clandestina que duró varios dí­as, en la que participaron 30 intelectuales y dirigentes polí­ticos antifranquistas: entre ellos se encontraban Josep Benet, Joan Reventós, Dionisio Ridruejo, Enrique Tierno Galván, Jordi Carbonell, Domingo Garcí­a-Sabell, Josep Marí­a Castellet, Ernest Lluch, José Antonio Maravall, Rafael Tasis, Aranguren, etcétera. La reunión tuvo lugar en el cigarral del arquitecto Fernando Chueca en Toledo durante los dí­as 26, 27 y 28 de noviembre de 1965. Los más optimistas o utopistas entonábamos entonces una especie de coplilla que decí­a: “Se armará en el cigarral / la revolución social”, dicha ciertamente de forma algo irónica, como para controlar alguna inclinación hipotéticamente demasiado utópica.» (Sergio Vilar, «La vida y la muerte plenas de armoní­a» [necrológica de Mariano Manent], El Periódico, Barcelona, sábado 26 de noviembre de 1988, pág. 41.)

R   Informa de esta página por correo
filosofia.org
Proyecto Filosofía en español
© filosofia.org
www.lechuza.org
Congreso por la Libertad
de la Cultura 1950-1979